Політика конфіденційності

Політика обробки персональних даних (далі - Політика або політика конфіденційності) розроблена відповідно до закону Законом України «Про захист персональних даних»

Справжня Політика визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних у власника сайту tennisstol.com.ua (далі Правілль або Оператор).


Метою цієї політики конфіденційності є забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

Якщо Ви не згодні з умовами нашої Політики конфіденційності, не використовуйте сайт tennisstol.com.ua!


Справжня Політика містить наступну інформацію:

- мета обробки персональних даних;

- перелік персональних даних, на обробку яких дається згода суб'єкта персональних даних;

- найменування або прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням оператора, якщо обробка буде доручена такій особі;

- перелік дій з персональними даними, на вчинення яких дається згода, загальний опис використовуваних оператором способів обробки персональних даних;

- термін, протягом якого діє згоду суб'єкта персональних даних, а також спосіб його відкликання, якщо інше не встановлено законом;

- інформацію про те, як можна відкликати свою згоду на обробку персональних даних.

Основні поняття, що використовуються в цій політиці конфіденційності:


Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних);

Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Принципи збору персональних даних:


- Обробка персональних даних здійснюється на законній основі відкритості і справедливості

- Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей.

- Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, несумісних між собою.

- Обробці підлягають тільки персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.

- Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки.

- При обробці персональних даних забезпечуються точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних.

- Оператор вживає необхідних заходів або забезпечує їх прийняття з видалення або уточнення неповних або неточних даних.

- Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законом.


Перелік зібраних персональних даних

Оператор сайту може збирати наступну інформацію про користувачів сайту:

- Адреса електронної пошти

- Інша інформація


Управління персональними даними користувача

Відкликання згоди на обробку Персональних даних користувача, а так само видалення Персональних даних користувача можливо на його письмовий запит, надісланим на e-mail Оператора tennisstol@ukr.net, проте в разі відкликання згоди або видалення персональних даних, Оператор не може гарантувати якісного і всебічного надання інформації та / або послуг.

Використання інформації

Нижче описані деякі способи використання особистої інформації користувача:

- для внутрішнього звіту

- для надання інформації та послуг, які запитує користувач

- для відповіді на запити користувача

- для поліпшення якості продуктів сайту

- для поліпшення якості надання послуг

- для вирішення різного роду суперечок

- для моніторингу роботи сайту

- для відправки різної електронної кореспонденції

- для проведення опитувань

- для формування статистичних даних


Розкриття інформації

Оператор не продає особисті дані користувача і не передає їх третім особам без згоди на те користувача.

Далі, описані деякі випадки передачі особистої інформації користувача:


- у випадках, якщо це потрібно органам спецслужб або якщо це вимагає законодавство


інша інформація

- Редакція Політики конфіденційності від 01-11-2017

- Термін дії цієї Політики конфіденційності не обмежений

- Справжня Політика конфіденційності втрачає свою силу при появі нової версії, розміщеної на сайті tennisstol.com.ua

- Діти будь-якого віку можуть безперешкодно користуватися даними сайтом.